Ulivanje. Učenčev izdelek: ulitek iz mavca in ulitek iz granulata (umetne snovi), delovni list o tehnoloških postopkih in pripomočkih za ulivanje poliesterske smole, sive litine in mavca. Potrebščine učenca: svinčnik HB, radirka, kemični svinčnik.