Select Page

OŠ Šmihel v okviru projekta Ekošola razpisuje

INTERNI NATEČAJ »VARČUJ Z VODO«

za učence od 1. do 9. razreda

70 % Zemljinega površja predstavlja voda. Čista in dostopna pitna voda predstavlja le majhen delež celotne količine vode na planetu. Zaloga pitne vode po svetu se hitro zmanjšuje, saj z naraščanjem svetovnega prebivalstva narašča tudi njena poraba.

Eden izmed razlogov za pomanjkanje pitne vode so tudi velike izgube pitne vode na poti od zajetja do pipe in končnega porabnika. Vode ni v neomejenih količinah, zato moramo imeti do nje odgovoren in varčen odnos. Z zmanjšanjem porabe pitne vode prispevamo tudi k ohranjanju okolja, manjši porabi električne energije in omilitvi posledic podnebnih sprememb.

Vsak posameznik lahko prispeva k zmanjšanju porabe. Načinov, kako varčevati z vodo, je veliko. Eden izmed njih je tudi zapiranje pipe med umivanjem rok in dosledno zapiranje pip po uporabi.

S tem namenom objavljamo interni natečaj »Varčuj z vodo«.

Namen natečaja je izdelati slikovne oznake z izvirnim napisom za umivalnike v razredih, straniščih in skupnih prostorih na šoli, ki nas bodo opozarjale na zapiranje in varčevanje z vodo in tako v nas povečale zavest za varčno rabo vode.

Razpisni pogoji:
 1. V natečaju lahko sodelujejo vsi učenci v treh kategorijah:
  • 1. kategorija: učenci 1. triletja,
  • 2. kategorija: učenci 2. triletja in
  • 3. kategorija: učenci 3. triletja.
 1. Vsak učenec lahko sodeluje z največ enim delom. Likovno delo je lahko tudi skupinsko (največ trije učenci).
 2. S poljubno likovno tehniko učenec izdela slikovno oznako z izvirnim napisom za varčevanje z vodo. Velikost oznake v ležeči postavitvi naj bo 17 cm x 10 cm. Delo mora biti v desnem spodnjem kotu opremljeno z imenom in priimkom ter razredom učenca.
 3. Rok za oddajo del je ponedeljek, 19. 12. 2022. Učenec svoje delo odda razredniku ali vodji natečaja.
 4. Z oddajo in sodelovanjem na natečaju avtor dela soglaša, da se njegovo delo namnoži in namesti na ustrezna mesta po šoli.
Kriteriji za ocenjevanje izdelkov in nagrada:
 1. Prejeta likovna dela bo v treh dneh po roku oddaje pregledala in ocenila tričlanska strokovna komisija.
 2. Pri ocenjevanju likovnih izdelkov bo strokovna komisija upoštevala likovni jezik, ustvarjalnost, izvirnost, osredotočenost na temo.
 3. Strokovna komisija bo med vsemi udeleženci iz vsake kategorije izbrala po en primer najboljšega in najbolj izvirnega dela.
 4. Izbrana dela bomo nagradili tako, da jih bomo namnožili in namestili nad umivalnike v razredih in sanitarnih prostorih ter skupnih prostorih po šoli. Izbrano delo iz 1. kategorije bomo namestili v učilnicah prvega triletja, izbrano delo iz 2. kategorije bomo namestili v učilnicah drugega triletja, izbrano delo iz 3. kategorije pa v učilnicah tretjega triletja in v skupnih prostorih.
 5. Likovnih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem, strokovna komisija ne bo ocenjevala.
 6. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.
INTERNI NATEČAJ »VARČUJ Z VODO« – pdf

 

Vodja: Merilin Šut

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)
Pomoč osebam s posebnimi potrebami