Select Page

Ekošola

Program EKOŠOLA na OŠ Šmihel

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave.

To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Na Osnovni šoli Šmihel smo v program Ekošole vključeni že več let, 21. 9. 2010 smo podpisali tudi eko listino. V preteklem šolskem letu 2014/2015 smo za ponovno pridobitev zelene zastave morali:

 • izpolniti eko akcijski načrt (rok za oddajo je bil 31. 10. 2014),
 • izpolniti poročilo (rok za oddajo je bil 31. 5. 2015),
 • izpolniti vprašalnik o razvoju programa Ekošola v naši ustanovi,
 • poravnati pristojbino.

V eko akcijskem načrtu za šolsko leto 2014/2015 smo aktivno sodelovali v projektih, zbiralnih akcijah, ozaveščevalnih akcijah in aktivnostih po izbiri.

Uspešno smo izvedli:

 • PROJEKTE
AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1.1.2 Eko – paket (zbiranje odpadne embalaže in kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove) Z embalažo do ustvarjalnosti Andreja Krnc
2.1.1 Mladi v svetu energije (pomen energije v vsakodnevnem življenju) Bodi energičen v svetu energije Milena Košak
5.1.2 Slovenska hrana – Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja in zelenjave (kakovostna hrana iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) Prehranjujem se zdravo – živim zdravo Nada Šterk

 

 • ZBIRALNE AKCIJE
AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1.7 Zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona Ohranjamo drevesa Vera Rauh Žagar
1.11 Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov Zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov Vesna Slapničar
 

 

 • OZAVEŠČEVALNA AKCIJA
AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
Ozaveščevalna akcija Ozaveščanje o ločevanju odpadkov Milka Hudoklin

 

 • IZBIRNE AKTIVNOSTI

 

 

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
8.1.4 Likovni natečaj – prednovoletni čas (likovno ustvarjanje na temo zimskih motivov) Zima je prišla Anica Klobučar
1.1.3 Bodi prijatelj okolja (zbiranje tekstila in kreativno ustvarjanje iz tekstila) Tekstilno zbiranje in ustvarjanje Andreja Šurla

 

Vodje oz. eko koordinatorice posameznega sklopa aktivnosti so s sodelovanjem učencev, staršev in delavcev šole uresničili vse zadane cilje, oddali poročilo o delu za tekoče šol. leto, obogateno s fotografijami.

 

Uspešno smo izpolnili vse pogoje za ponovno pridobitev zelene zastave in tako je Osnovna šola Šmihel s podružnico Birčna vas prejela zeleno zastavo za šolsko leto 2014/15.

 

EKO_zastava-300x286

 

Povezave: Komunala Novo mesto

 

(Skupno 371 obiskov, današnjih obiskov 1)
Pomoč osebam s posebnimi potrebami