Šolska skupnost 2021/2022

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

V šolskem letu 2021/2022 bodo v delo šolske skupnosti vključeni učenci od 4. do 9. razreda. Izvedeni bodo najmanj trije sestanki, na katerih bo predstavnikom oddelkov, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. Učenci bodo lahko predstavili svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, pa tudi svoje ideje za prihodnost.

NALOGE ŠOLSKE SKUPNOSTI:

  • zbiranje predlogov in pripomb predstavnikov oddelčnih skupnosti v zvezi s potekom pouka, vedenjem učencev na šoli, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, počutjem in opremo v šoli;

  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnateljice na morebitne kršitve pravic učencev;

  • obravnavanje učnega uspeha v oddelku;

  • spodbujanje razrednih skupnosti k aktivnem sodelovanju pri oblikovanju šole ter k sodelovanju na različnih tekmovanjih in projektih;

  • sodelovanje pri pripravi prireditev in projektov;

  • sodelovanje pri skrbi za dobre medsebojne odnose na šoli;

  • skrb za dosledno izvajanje pravil šolskega reda;

  • opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci.

Mentor: Alen Lindič

(Skupno 597 obiskov, današnjih obiskov 1)