Izbirni predmeti 2018/2019

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Predmet Razred
Gledališki klub 7,8
Izbrani šport – KOŠARKA 7,8
Izbrani šport – odbojka 7,8
Likovno snovanje I 7
Likovno snovanje II 8
Likovno snovanje III 9
Nemščina II 8
Nemščina III 9
Obdelava gradiv les 7
Ples 7,8
Računalniška omrežja 9
Šport za sprostitev 9
Šport za zdravje 8
Urejanje besedil 7